KEZ/131/2016

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

Zamówienie publiczne - KEZ/131/2016

  • status postępowania: postępowanie unieważnione
  • tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  • podstawa postępowania:
  • termin składania ofert: 14.10.2016
  • data wszczęcia: 07.09.2016
  • ostatnie zmiany: 24.10.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016
  • Zaproszenie do składania ofert