Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

KEZ/131/2016

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

Zamówienie publiczne - KEZ/131/2016

 • status postępowania: postępowanie unieważnione
 • tryb postępowania: zapytanie ofertowe
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 14.10.2016
 • data wszczęcia: 07.09.2016
 • ostatnie zmiany: 24.10.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016
 • Zaproszenie do składania ofert