KEZ/110/2016

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

Zamówienie publiczne - KEZ/110/2016

 • status postępowania: zakończone - wybrana oferta
 • tryb postępowania:
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 19.08.2016
 • data wszczęcia: 11.08.2016
 • ostatnie zmiany: 22.08.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2016
 • Ogłoszenie przetargu
 • SIWZ
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Formularz oferty
 • Wykaz dostaw
 • Wzór umowy

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2016