Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

KEZ/004/2017

DOSTAWA ORAZ MONTAŻ ZABUDOWY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO ZBIERANIA ODPADÓW

Zamówienie publiczne - KEZ/004/2017

 • status postępowania: postępowanie unieważnione
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 I 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.
 • termin składania ofert: 24.01.2017
 • data wszczęcia: 16.01.2017
 • ostatnie zmiany: 19.01.2017

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:
 • KEZ/004/2017 Ogłoszenie
 • KEZ/004/2017 SIWZ
 • KEZ/004/2017 Zał. 1 Druk oferty
 • KEZ/004/2017 Oświadczenie 1
 • KEZ/004/2017 Oświadczenie 2
 • KEZ/004/2017 Grupa kapitałowa
 • KEZ/004/2017 Wykaz dostaw
 • KEZ/004/2017 Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:
 • KEZ_004_Pytanie_odpowiedź

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017