KEZ/001/2017

Odbiór, transport i przetwarzanie osadów ściekowych

Zamówienie publiczne - KEZ/001/2017

  • status postępowania: wybór oferty
  • tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  • podstawa postępowania:
    Regulamin udzielania zamówień publicznych PGK Sp. z. o.o. w Zamościu
  • termin składania ofert: 20.01.2017
  • data wszczęcia: 05.01.2017
  • ostatnie zmiany: 05.01.2017

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:
  • KEZ/001/2017 Zaproszenie

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: