DUE/2/10

Przetarg nieograniczony na Promocję Projektu

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/2/10

 • status postępowania: Zawarto umowę w dniu 22.09.2010
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 03.09.2010
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 22.09.2010

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2010
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Oferta
 • Zał. I   Oświadczenie Wykonawch
 • Zał. II  Wykaz zrealizowanych usług
 • Wzór umowy

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2010
 •  W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji. – 06.09.2010, godz: 7:35