DUE/1/5/2013

Dostawy maszyn i urządzeń niezwiązanych trwale lub funkcjonalnie z konkretnym obiektem

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/1/5/2013

 • status postępowania: Unieważnienie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 04.11.2013
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 08.11.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013
 • Ogłoszenie – 24.09.2013
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 27.09.2013
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 1 zamówienia
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 2 zamówienia
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 3 zamówienia
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 4 zamówienia
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Wzór umowy

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013
 • Zmiana treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – 15.10.2013
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r. – 15.10.2013
 • Zmiana treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – 30.10.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 11.10.2013 r. – 11.10.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 15.10.2013 r. – 15.10.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 22.10.2013 r. – 23.10.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 28.10.2013 r. – 28.10.2013

Informacje uzupełniające

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2013
 • W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji.  – 05.11.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013