DUE/1/10

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/1/10

 • status postępowania: Zawarto umowę w dniu 4.10.2010
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 24.08.2010
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 05.10.2010

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2010
 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 17.07.2010
 • Oferta
 • Zał. I    Oświadczenia Wykonawcy
 • Zał. VII Wykaz usług
 • Zał. IX  Wykaz personelu
 • Zał. XI  Oświadczenie osób
 • Zał. XV Harmonogram płatności (Wykres Gantta)
 • Wzór umowy
 • Zakres rzeczowy Projektu
 • Zał. 3a Lokalizacja Projektu
 • Zał. 3b Koncepcja obiektów RZZO

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2010
 •  W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji.- 24.08.2010 godz: 13:30

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2010

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2010