Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Zakład Komunalny

Zakład Komunalny świadczy usługi na terenie miasta Zamość w zakresie:

 • mechanicznego oczyszczania ulic i placów,
 • ręcznego oczyszczania chodników, parkingów i placów,
 • konserwacji oświetlenia ulicznego,
 • utrzymania terenów zielonych,
 • zimowego utrzymania ulic i chodników,
 • prowadzenia parkingu strzeżonego oraz usuwania pojazdów z dróg.

W ramach realizowanych usług Zakład prowadzi bieżące utrzymanie ulic i placów Zespołu Staromiejskiego miasta Zamość, oczyszcza ponad 200 km dróg publicznych oraz konserwuje oświetlenie miasta Zamość.
Ponadto pracownicy ZK zajmują się pielęgnacją terenów zielonych, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta.

Zgłoszenia awarii oświetlenia można dokonywać telefonicznie na numer 994 lub na adres poczty elektronicznej zuk@pgk.zamosc.pl