Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi na terenie miasta Zamość w zakresie:

  • mechanicznego oczyszczania ulic i placów,
  • ręcznego oczyszczania chodników, parkingów i placów,
  • konserwacji oświetlenia ulicznego,
  • utrzymania terenów zielonych,
  • zimowego utrzymania ulic i chodników,
  • prowadzenia parkingu strzeżonego oraz usuwania pojazdów z dróg.

W ramach realizowanych usług Zakład prowadzi bieżące utrzymanie ulic i placów Zespołu Staromiejskiego miasta Zamość, oczyszcza ponad 200 km dróg publicznych oraz konserwuje oświetlenie miasta Zamość.
Ponadto pracownicy ZUK zajmują się pielęgnacją terenów zielonych, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta.

Zgłoszenia awarii oświetlenia można dokonywać telefonicznie na numer 994 lub na adres poczty elektronicznej zuk@pgk.zamosc.pl