Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Zakład Transportu Odpadów

Dowiedz się więcej o Zakładzie Transportu Odpadów w Zamościu

Zakład Transportu Odpadów (ZTO) jest jednym z zakładów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu.
Dysponując nowoczesnym sprzętem, własnym zapleczem warsztatowo – mechanicznym oraz profesjonalną kadrą świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Na terenie ZTO funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK I), który przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne od mieszkańców miasta Zamość, gminy Zamość i gminy Łabunie.

czytaj więcej

Aktualności z życia Zakładu Transportu Odpadów w Zamościu

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

07-październik-2022

 • 🚛 3 października – Osiedle Majdan, Osiedle Kilińskiego, Osiedle Powiatowa,
 • 🚛 5 października – Osiedle Świętego Piątka, Osiedle Promyk, Osiedle Zamczysko,
 • 🚛 7 października – Osiedle Karolówka, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Błonie,
 • 🚛 20 października – Osiedle Partyzantów, Osiedle Słoneczny Stok, Osiedle Zamoyskiego,
 • 🚛 24 października – Osiedle Nowe Miasto,
 • 🚛 7 listopada – Osiedle Orzeszkowej-Reymonta, Osiedle Janowice, Osiedle Rataja,
 • 🚛 10 listopada – Osiedle Planty, Osiedle Kamienna, Osiedle Koszary,

Pełny harmonogram odpadów znajdziecie Państwo tutaj: Harmonogram dla Miasta Zamość na 2022rok

czytaj więcej
Nowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOK

Nowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOK

03-marzec-2022

Od 1 kwietnia 2022r. każdy kto będzie chciał dostarczyć odpady komunalne selektywnie zbierane do PSZOK–ów, będzie zobowiązany do okazania pracownikowi PSZOK-u przed przyjęciem odpadu, jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczanie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK będzie okazanie jednego z w/w dokumentów
(§8. Ust 4. Lit b i c – Regulamin PSZOK)

Prosimy o przestrzeganie wyżej przyjętych procedur !

czytaj więcej