Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Wynajem pojemnika

odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane)
Lp. Sposób gromadzenie odpadów Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 pojemnik: 110 l; 120 l 28,48 30,76
2 240 l 41,30 44,60
3 1.100 l 197,27 213,05
odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane)
Lp. Sposób gromadzenie odpadów Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 pojemnik: 110 l; 120 l 56,96 61,52
2 240 l 82,60 89,21
3 1.100 l 394,54 426,10
wysegregowane odpady komunalne (tektura,szkło, tworzywa sztuczne)
Lp. Pojemnik 1.100 – 1.500 l Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 miasto Zamość 51,77 55,91
2 Gminy 60,14 64,95
odpady komunalne o kodzie 20 01 08 i 20 02 01
Lp. Pojemnik Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 120 l 19,00 20,52
2 240 l 28,00 30,24
3 1100 l 148,15 160,00