Wynajem kontenera KP 7m3

Cena odbióru i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Zamość
Lp Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 zmieszane z segregacją 170107;200203;200307;200301 639,95 691,15
2 zmieszane bez segregacji 767,62 829,03
3 gruz 170101;170102;170103 383,81 414,52
4 biodegradowalne 200201 383,81 414,52
5 popiół ex 200199 383,81 414,52

Cena odbióru i zagospodarowanie odpadów z terenu gmin
Lp Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 zmieszane z segregacją 170107;200203;200307;200301 639,95 691,15
2 zmieszane bez segregacji 831,16 897,65
3 gruz 170101;170102;170103 415,58 448,83
4 biodegradowalne 200201 415,58 448,83
5 popiół ex 200199 415,58 448,83

  • Za przekroczenie masy odpadów w kontenerze KP 7m3 ponad 1 tonę (1 Mg) bez względu na rodzaj odpadu dolicza się dopłatę w wysokości równoważnej stawce opłaty za zagospodarowanie danego rodzaju odpadu wg obowiązującego cennika RZZO w Dębowcu
  • Za dojazd do miejsca wykonania usługi ponad 26 km liczonych od granic miasta Zamość obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł/km netto + 8% VAT (3,24 zł brutto).
  • W przypadku przetrzymania kontenera ponad 3 doby będzie liczona dopłata w wysokości 50 zł netto + 8% VAT (54 zł brutto) za każdą rozpoczętą dobę.

Zarządzenie 4/2019