Wynajem kontenera KP 7m3

na odpady komunalne selektywnie zbierane (segregowane np. gruz, biodegradowalne /zielone, gabaryty, tkaniny)
Cena netto Cena brutto
miasto Zamość 383,81 zł 414,52 zł
teren gmin 415,58 zł 448,83 zł
na zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)
Cena netto Cena brutto
miasto Zamość 767,62 zł 829,03 zł
teren gmin 831,16 zł 897,65 zł

  • Za przekroczenie masy odpadów w kontenerze KP 7m3 ponad 1 tonę (1 Mg) bez względu na rodzaj odpadu dolicza się dopłatę w wysokości równoważnej stawce opłaty za zagospodarowanie danego rodzaju odpadu wg obowiązującego cennika RZZO w Dębowcu
  • Za dojazd do miejsca wykonania usługi ponad 26 km liczonych od granic miasta Zamość obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł/km netto + 8% VAT (3,24 zł brutto).
  • W przypadku przetrzymania kontenera ponad 3 doby będzie liczona dopłata w wysokości 50 zł netto + 8% VAT (54 zł brutto) za każdą rozpoczętą dobę.