Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Wynajem kontenera KP 7m3

Cena odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu miasta Zamość
Lp Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 zmieszane z segregacją 170107; 200203; 200301 746,68 806,41
2 zmieszane bez segregacji 1.042,04 1.125,40
3 gruz 170101; 170102; 170103 383,81 414,51
4 biodegradowalne 200201 383,81 414,51
5 popiół ex 200199 483,05 521,69
6 opakowania z papieru i tektury; papier i tektura 150101; 200101 289,04 312,16
7 opakowania z tworzyw sztucznych; tworzywa sztuczne 150102;200139 268,04 289,48
8 odzież; tekstylia, wielkogabarytowe 200110; 200111; 200307 1.022,88 1.104,71
 
Cena odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gmin
Lp Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu Cena netto/szt. Cena brutto/szt.
1 zmieszane z segregacją 170107; 200203; 200301 791,68 855,01
2 zmieszane bez segregacji 1.087,04 1.174,00
3 gruz 170101; 170102; 170103 415,58 448,83
4 biodegradowalne 200201 415,58 448,83
5 popiół ex 200199 528,05 570,29
6 opakowania z papieru i tektury; papier i tektura 150101; 200101 334,04 360,76
7 opakowania z tworzyw sztucznych; tworzywa sztuczne 150102;200139 313,04 338,08
8 odzież; tekstylia, wielkogabarytowe 200110; 200111; 200307 1.067,88 1.153,31
 • Za przekroczenie masy odpadów w kontenerze KP 7m3 ponad 1 tonę (1 Mg) bez względu na rodzaj odpadu dolicza się dopłatę w wysokości równoważnej stawce opłaty za zagospodarowanie danego rodzaju odpadu wg obowiązującego cennika RZZO w Dębowcu
 • Za dojazd do miejsca wykonania usługi, obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł/km netto + 8% VAT (3,24 zł brutto) za każdy przejechany km liczony od granic miasta Zamość. (Dopłata nie dotyczy zleceń z terenu gminy Zamość, Łabunie i Skierbieszów).
 • W przypadku przetrzymania kontenera ponad 3 doby będzie liczona dopłata w wysokości 50 zł netto + 8% VAT (54 zł brutto) za każdą rozpoczętą dobę.
Zarządzenie 3/2020