Wynajem kontenera 1,1 m3

na zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)
Cena netto Cena brutto
miasto Zamość 210,00 zł 226,80 zł
teren gmin 210,00 zł 226,80 zł

  • Za dojazd do miejsca wykonania usługi ponad 26 km liczonych od granic miasta Zamość obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł/km netto + 8% VAT (3,24zł brutto).
  • W przypadku przetrzymania kontenera ponad 3 doby będzie liczona dopłata w wysokości 50 zł netto + 8% VAT (54zł brutto) za każdą rozpoczętą dobę.