Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Władze PGK Spółka z o.o.

Zarząd

Prezes Zarządu – Franciszek Josik

Zgromadzenie Wspólników

Miasto Zamość – w imieniu, którego działa Prezydent Miasta Zamość

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Szymon Skorniewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Marek Ciastoch
Członek Rady Nadzorczej: Piotr Farion