Władze PGK Spółka z o.o.

Zarząd

Prezes Zarządu – Jarosław Bartłomiej Maluha

Zgromadzenie Wspólników

Miasto Zamość – w imieniu, którego działa Prezydent Miasta Zamość

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Roman Cioch
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Piotr Tymosz
Członek Rady Nadzorczej: Agnieszka Reder-Nowak