Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

ZZ/57/2017

Dostawa sprzętu komunalnego

Zamówienie publiczne - ZZ/57/2017

 • status postępowania: Składnie ofert
 • tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.
 • termin składania ofert: 10.03.2017
 • data wszczęcia: 03.03.2017
 • ostatnie zmiany: 10.03.2017

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

57_Ogloszenie

57_ SIWZ

57_DRUK OFERTY

57_Umowa_wzor

57_Opis_Przedmiotu_zamowienia

57_Zal_V_Gr_Kapit

57_Zalacznik_nr_I_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Pzp_warunki_udzialu

57_Załacznik_nr_III_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Pzp_podstawy_wykluczenia

57_Informacje_z otwarcia_ofert

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017

57_ Pyt_odp_nr_1

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: