Sprostowanie do artykułu z TZ

Szanowni Klienci,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. planuje wprowadzić zmiany w strukturze organizacyjnej spółki. Oznaczają one usprawnienie działalności i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych przedsiębiorstwa. Nowy schemat organizacyjny skróci ścieżkę zarządczo-decyzyjną, a tym samym usprawni proces np. organizacji zakupów w przedsiębiorstwie, gospodarkę magazynową czy obsługę klientów indywidualnych i biznesowych. Poprzez wprowadzenie zmian, wyeliminujemy zbędne stanowiska kierownicze, co pozwoli na wprowadzenie oszczędności w zakresie funduszu wynagrodzeń.

Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że tworzone stanowiska dyrektorskie, o czym mogli Państwo dowiedzieć się z publikacji prasowych, oznaczają tylko i wyłącznie zmianę nazewnictwa (dotychczasową nazwę „kierownik” zastępujemy nazwą „dyrektor”) i nie będą się wiązać ze zwiększaniem wynagrodzeń w stosunku do obecnych wynagrodzeń kadry kierowniczej. O tym, czy planowany, nowy schemat organizacyjny zostanie przyjęty, zdecyduje Rada Nadzorcza Spółki. O decyzjach z pewnością Państwa poinformujemy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. jest bardzo dużym zakładem pracy, dajemy zatrudnienie 257 osobom z Zamościa i okolic. Wprowadzanie zmian, które usprawniają funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw, nie jest w biznesie niczym nowym, ale rozumiemy, że zmiany mogą budzić niepokój. Możemy Państwa zapewnić, że przyjęcie nowego schematu organizacyjnego, nie oznacza automatycznych zwolnień pracowników Spółki, a jakiekolwiek decyzje personalne będą zapadały wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne.

Zarząd PGK Sp. z o.o. w Zamościu