Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Testy systemu dezintegracji ultradźwiękowej osadów

eurotech vta

W ramach przygotowań do modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Zamościu w dniu 05-04-2016 roku przeprowadzono testy systemu dezintegracji ultradźwiękowej osadów z wykorzystaniem technologii firmy VTA. Testy przeprowadziła firma EUROTECH.

Testy miały na celu:

 1. uzyskanie wzrostu produkcji biogazu po zastosowaniu technologii dezintegracji do przygotowania osadów do fermentacji,
 2. oszacowanie ilości produkowanego biogazu z zastosowaniem technologii dezintegracji VTA,
 3. określenie orientacyjnego kosztu eksploatacyjnego instalacji.
Testy zakończyły się powodzeniem i dały materiał porównawczy do analizy i oceny rozwiązań możliwych do zastosowania na Oczyszczalni Ścieków

Dezintegracja_ultradzwiek