Testy systemu dezintegracji ultradźwiękowej osadów

eurotech vta

W ramach przygotowań do modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Zamościu w dniu 05-04-2016 roku przeprowadzono testy systemu dezintegracji ultradźwiękowej osadów z wykorzystaniem technologii firmy VTA. Testy przeprowadziła firma EUROTECH.

Testy miały na celu:

  1. uzyskanie wzrostu produkcji biogazu po zastosowaniu technologii dezintegracji do przygotowania osadów do fermentacji,
  2. oszacowanie ilości produkowanego biogazu z zastosowaniem technologii dezintegracji VTA,
  3. określenie orientacyjnego kosztu eksploatacyjnego instalacji.
Testy zakończyły się powodzeniem i dały materiał porównawczy do analizy i oceny rozwiązań możliwych do zastosowania na Oczyszczalni Ścieków

Dezintegracja_ultradzwiek