Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul Okrzei

Przy ulicy Okrzei prowadzona jest renowacja sieci kanalizacji sanitarnej.

Głównym celem prowadzonych prac, jest ograniczenie infiltracji i eksfiltracji na obszarze miasta Zamość; poprawa jakości usług odbioru ścieków w zakresie mniejszej awaryjności systemów kanalizacyjnych, a co za tym idzie- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Koszt inwestycji 1 597 919,08 zł brutto.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu priorytetowego nr 1.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1 Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”).

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość”. Zaplanowano: – wymianę istniejącej sieci z rur betonowych oraz kamionkowych, na kanał z rur PCV-U ø 400 mm o długości 477 mb, – wykonanie przepięcia nowo wykonanej sieci do kolektora ULGI z rur PE-HD 450 mm o długości 477 mb, a także wymianę istniejących studni połączeniowych i rewizyjnych, na nowe z kręgów betonowych ø 1200 mm w ilości 15 szt. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo – Budowlany Adam Kustra w Zamościu.

Remont na Okrzei