Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

W marcu br. PGK Sp. z o. o. w Zamościu będzie prowadzić mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz „elektrośmieci” w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej:
 • 2 marca – Osiedle Słoneczny Stok, Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Świętego Piątka
 • 3 marca – Osiedle Partyzantów, Osiedle Zamoyskiego, Osiedle Promyk, Osiedle Zamczysko
 • 4 marca – Osiedle Kilińskiego, Osiedle Kamienna, Osiedle Koszary, Osiedle Planty, Osiedle Stare Miasto
 • 6 marca – Osiedle Majdan, Osiedle Powiatowa, Osiedle Rataja
 • 30 marca – Osiedle Karolówka, Osiedle Błonie
 • 31 marca – Osiedle Orzeszkowej – Reymonta, Osiedle Janowice”