Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Mobilną zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz „elektrośmieci”

Od 1 do 7 marca PGK Sp. z o. o. w Zamościu będzie prowadzić mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz „elektrośmieci”.

1 marca – Osiedle Majdan, Kilińskiego, Powiatowa
4 marca – Osiedle Partyzantów, Słoneczny Stok, Nowe Miasto, Zamojskiego
5 marca – Osiedle Karolówka, Stare Miasto, Błonie
6 marca – Osiedle Św. Piątka
6 marca – Osiedle Promyk, Zamczysko
7 marca – Osiedle Orzeszkowej – Reymonta, Janowice
7 marca – Osiedle Rataja

Mobilna zbiórka będzie prowadzona po raz drugi we wrześniu. Harmonogram jesiennej zbiórki publikujemy tu: https://www.pgk.zamosc.pl/wp-content/uploads/2018/12/2019-harmonogram_m_zamosc.pdf