Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w dniu 01.03.2023 r wchodzi w życie nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Zamość, na okres 3 lat.


Taryfa została zatwierdzona Decyzją LU.RZT.70.80.2022.JB z dnia 14 lutego 2023 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie.


Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Nowa Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r. Obowiązuje do dnia 28.02.2026r.Link do publikacji na stronie Wód Polskich Decyzji LU.RZT.70.80.2022.JB:


Tabela Nr 1: Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę (brutto)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat (brutto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1. Gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 14,26 15,55 16,63
2. pozostali odbiorcy rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 14,26 15,55 16,63
3. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 11,02 12,31 13,39
4. pozostali odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 11,02 12,31 13,39
5. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 14,26 15,55 16,63
6. pozostali odbiorcy rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 14,26 15,55 16,63
7. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 11,02 12,31 13,39
8. pozostali odbiorcy usług rozliczani  w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 11,02 12,31 13,39
9. gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 8,10 8,53 8,96
10 pozostali odbiorcy rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 8,10 8,53 8,96
11 gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 4,86 5,29 5,72
12 pozostali odbiorcy rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 4,86 5,29 5,72
13 gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 8,10 8,53 8,96
14 pozostali odbiorcy rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 8,10 8,53 8,96
15 gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,56 3,80 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 4,86 5,29 5,72
16 pozostali odbiorcy rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 3,59 3,82 3,86
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 4,86 5,29 5,72
 

Tabela Nr 2: Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego odprowadzenia ścieków (brutto)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat (brutto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 14,26 15,55 16,63
2. pozostali odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 14,26 15,55 16,63
3. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 11,02 12,31 13,39
4. pozostali odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 11,02 12,31 13,39
5. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 14,26 15,55 16,63
6. pozostali odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 14,26 15,55 16,63
7. gospodarstwa domowe rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 11,02 12,31 13,39
8. pozostali odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 11,02 12,31 13,39
9. gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 8,10 8,53 8,96
10 pozostali odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 8,10 8,53 8,96
11 gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 4,86 5,29 5,72
12 pozostali odbiorcy rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 4,86 5,29 5,72
13 gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 8,10 8,53 8,96
14 pozostali odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 8,10 8,53 8,96
15 gospodarstwa domowe rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 4,86 5,29 5,72
16 pozostali odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 5,99 6,39 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 4,86 5,29 5,72