Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (05.10.2019 – 04.10.2022)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w dniu 27.09.2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę /Decyzja znak: LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r./ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość na okres 3 lat. Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1437 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 5 października 2019 r.).  

Tabela Nr 1: Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę (brutto)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat (brutto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 12,60 12,60 12,60
2. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 9,86 9,86 9,86
3. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 12,60 12,60 12,60
4. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 9,86 9,86 9,86
5. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 7,17 7,17 7,17
6. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 4,43 4,43 4,43
7. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 7,17 7,17 7,17
8. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena wody (zł/m3) 2,79 2,88 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 4,43 4,43 4,43
 

Tabela Nr 2: Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego odprowadzenia ścieków (brutto)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat (brutto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 12,60 12,60 12,60
2. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 9,86 9,86 9,86
3. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 12,60 12,60 12,60
4. Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 9,86 9,86 9,86
5. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 7,17 7,17 7,17
6. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) 4,43 4,43 4,43
7. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 7,17 7,17 7,17
8. Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) cena ścieków (zł/m3) 4,59 4,83 4,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) 4,43 4,43 4,43
Do pobrania: Taryfa 2019-2022