Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Rekrutacja

Poszukujemy:
Specjalisty ds. AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)
praca na Oczyszczalni Ścieków w Zamościu

Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (automatyka, robotyka, informatyka)
 • wiedzy z zakresu systemów automatyki przemysłowej
 • znajomości architektury systemów PLC/HMI/SCADA
 • znajomości podstaw budowy przemysłowych sieci komunikacyjnych (Ethernet/RS-232/RS-485)
 • znajomości protokołów przemysłowych (Profibus/Profinet/Modbus)
 • znajomości zagadnień sieciowych i umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (Switching/Routing)
 • mile widziana umiejętność programowania sterowników PLC Siemens
 • mile widziana umiejętność obsługi i tworzenia aplikacji w oprogramowaniu narzędziowym SCADA
 • dobra znajomości systemów z rodziny Microsoft Windows i pakietu Microsoft Office
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • potwierdzone doświadczenie zawodowe w branży będzie atutem
Do Twoich obowiązków należeć będzie:
 • administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków
 • analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPiA /mile widziane informatycznych/
 • współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji
 • usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych/
 • tworzenie i utrzymanie dokumentacji
 • znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH
 • znajomość programu narzędziowego SCADA
Oferujemy:
 • prace w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji i wieloletniej tradycji
 • stałe wynagrodzenie miesięczne plus premie
 • umowę o pracę na okres próbny na początek, jak się sprawdzisz – umowę na czas nieokreślony
 • świadczenia z ZFŚS (m.in. „wczasy pod gruszą”, świadczenia pieniężne, dofinansowanie do biletów, karnetów, aktywności sportowej, wycieczek, obozów i kolonii)
 • możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia dla pracownika i najbliższej rodziny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w zgranym zespole


Informacja dla osób aplikujących do pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie i chcesz złożyć nam swoje dokumenty (np. CV, podanie, list motywacyjny) zamieść na nich aktualną ZGODĘ na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, na przykład: Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę PGK Spółka z o.o. w Zamościu. Gdy ogłosiliśmy, że szukamy pracownika na konkretne stanowisko, składając dokumenty dołącz klauzulę o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ………………… organizowanym przez PGK Spółka z o. o. w Zamościu Jeżeli Twoje dokumenty nie będą zawierały zgodnych z prawem oświadczeń (zgód na przetwarzanie danych) – nie będziemy mogli ich przyjąć i tym samym wykorzystać w procesie rekrutacji. Takie dokumenty przesłane elektroniczne będziemy usuwać, a w formie papierowej – niszczyć.

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście w sekretariacie naszej firmy przy ul. Kruczej 10 w Zamościu
 • elektronicznie na adres: sekretariat@pgk.zamosc.pl
Złożone przez Ciebie dokumenty, po wykorzystaniu w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone. Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie ich przez nas w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy przechowywać je przez okres 3 miesięcy.

Prosimy, abyś nie podawał nam informacji:

 • ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • ujawniających poglądy polityczne,
 • ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • dotyczących stanu zdrowia,
 • dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej,
 • dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o ile nie aplikujesz na stanowisko nie wymagające niekaralności.
Takich dokumentów nie będziemy mogli przyjąć!

Obowiązek informacyjny RODO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, z siedzibą ul. Krucza 10, 22 – 400 Zamość będzie Administratorem Twoich danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez pocztę elektroniczną na adres e‑mail: iod@pgk.zamosc.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 84 638 12 00, lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Krucza 10, 22 – 400 Zamość. Twoje dane osobowe są niezbędne abyśmy mogli rozpatrywać Twoją kandydaturę na oferowane przez nas stanowisko pracy. Gdy prowadzimy rekrutację na konkretne stanowisko dane, które musisz nam podać (zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy) to:
 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Twoje dane będą dostępne wyłącznie dla pracowników realizujących proces rekrutacji tj. kadry zarządzającej, pracowników obsługi kadrowej. Twoje dane będziemy przechowywać
  :
 1. przez okres prowadzonej przez nas rekrutacji
 2. przez okres 3 miesięcy, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Przysługuje Ci
  :
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody.
Podanie przez Ciebie danych jest konieczne abyśmy mogli brać pod uwagę Twoją kandydaturę w rekrutacji. Jeżeli nie podasz wymaganych w procesie rekrutacji danych, nie weźmiemy pod uwagę Twojej kandydatury.