Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Pliki do pobrania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • Umowa

  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • Wniosek

  Wniosek o przepisanie punktu poboru wody

 • Regulamin

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścicieków na terenie miasta Zamość

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

rzzo
w dębowcu

Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość

zakład
transportu odpadów