Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Pliki do pobrania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków

Sieć kanalizacyjna

Budowa / przebudowa przyłączy wodociągowych i / lub kanalizacyjnych