Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Nawożenie gleby ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu oferuje właścicielom gospodarstw rolnych, zlokalizowanych w promieniu do 40 kilometrów od Oczyszczalni Ścieków w Zamościu (al. 1-go Maja 16, 22-400 Zamość):

 • bezpłatną dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (dostawa osadu realizowana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków przez poszczególnych rolników,)
 • bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane,
 • bezpłatne indywidualne laboratoryjne ustalenie dawkowania osadu,
 • udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów.

Czym jest ustabilizowany komunalny osad ściekowy?

Komunalny osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków. Posiada on postać ziemistą o walorach użytkowych nawozu wapniowo – organicznego, charakteryzującego się wysoką zawartością podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu) oraz obecnością makro- i mikroelementów. Dzięki zabiegowi higienizacji wapnem palonym, uzyskany osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym, a jego ziemista konsystencja umożliwia rozprowadzenie go na powierzchni rolnej przy użyciu sprzętu rolniczego.

Osad nie może być stosowany do uprawy warzyw oraz roślin jagodowych.

Wykorzystanie osadu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osad może być wykorzystywany:

 • w rolnictwie pod uprawy zbóż,
 • do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub produkcji pasz.

Korzyści z zastosowania osadu

 • osad ma cechy nawozu wysoko organicznego, jest bogaty w łatwo przyswajalne związki fosforu, azotu oraz wapnia, ma właściwości zbliżone do obornika,
 • obniżenie dawki lub całkowita rezygnacja z kosztownych nawozów mineralnych = obniżenie kosztów produkcji rolnej,
 • bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów,
 • odkwaszenie gleby dzięki zawartości wapnia.

Kontakt

Rolników zainteresowanych nawożeniem gruntów osadem z Oczyszczalni Ścieków w Zamościu prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Kamilem Kazańskim – tel. 84 639 50 64 wew. 30.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących formalności związanych z pozyskaniem osadu zapraszamy do siedziby Oczyszczalni Ścieków w Zamościu przy ul. 1-go Maja 16, 22-400 Zamość w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00.