Odbiór nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Cena netto Cena brutto
miasto Zamość (za 1m3) 16,50 zł 17,82 zł
gmina Zamość (za 1m3) 17,50 zł 18,90 zł
teren gmin (za 1m3) 18,50 zł 19,98 zł

Płatność za odbiór nieczystości ciekłych odbywa się u kierowcy PGK Sp. z o. o. przy realizacji usługi.