Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Odbiór nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Cena netto Cena brutto
miasto Zamość (za 1m3) 16,50 zł 17,82 zł
gmina Zamość (za 1m3) 17,50 zł 18,90 zł
teren gmin (za 1m3) 18,50 zł 19,98 zł

Płatność za odbiór nieczystości ciekłych odbywa się u kierowcy PGK Sp. z o. o. przy realizacji usługi.