Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Odbiór nieczystości ciekłych od dnia 1.06.2023

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

1. Stawka opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi:

a) pojemność szamba do 4m3 – ryczałt 112,00zł netto, 121,00zł brutto
b) pojemność szamba powyżej 4m3 – po przekroczeniu 4m3, opłata za każdy 1m3 wynosi z terenu.  

Cena netto Cena brutto
miasto Zamość (za 1m3) 20,00 zł/m3 21,60 zł/m3
gmina Zamość (za 1m3) 20,00 zł/m3 21,60 zł/m3
gmina Łabunie (za 1m3) 26,39 zł/m3 28,50 zł/m3

2. Stawka opłaty za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wynosi 150,00 zł/szt. netto – 162,00 zł/szt brutto.
Płatność za odbiór nieczystości ciekłych odbywa się u kierowcy PGK Sp. z o. o. w Zamościu przy realizacji usługi.