Oczyszczalnia Ścieków

Dowiedz się więcej o Oczyszczalni Ściekóww Zamościu

Nowoczesna, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1995 roku. Jest to obiekt mogący przyjąć do 28 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę, wyposażony w dwa ciągi technologiczne. Zalety tej oczyszczalni zostały potwierdzone w 1997 roku wyróżnieniem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych.
Obsługę w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oczyszczalni wykonuje zakład branżowy „Oczyszczalnia Ścieków”.

czytaj więcej

Aktualności z życia Oczyszczalni Ścieków

Modernizacja pompowni głównej

Modernizacja pompowni głównej

06-Listopad-2016

Zrealizowano umowę podpisaną z PWP Katowice Sp. z o.o. na „Dostawę i montaż kraty taśmowo-hakowej dla pompowni głównej ścieków dopływających do Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”. Pompownia główna została wyposażona w nowoczesną i bezobsługową kratę taśmowo – hakową samoczyszczącą KTH SCC-Haaa

czytaj więcej

Gospodarka osadowa – Program Funkcjonalno – Użytkowy

19-Październik-2016

W dniu 19 października 2016 roku Spółka podpisała umowy z Biurem Projektów „BIPROWOD – Warszawa” na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadań: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”, „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamościa”aaa

czytaj więcej