Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Kontakt

Kontakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

PGK Zamość

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.
  Biuro Obsługi Klienta
  Poniedziałek-piątek 7:00-15:00
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
 • KRS Nr 0000047813
 • NIP 922 000 57 60
 • Regon 950242408
 • BDO 000001537
 • Bank PeKaO SA I/Zamość
 • 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

Kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • Dział Sieci Wodociągowej
  ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.
 • tel. 84 638 12 11 lub 26
 • fax 84 638 54 58; 84 638 12 10
 • zw@pgk.zamosc.pl
 • Dział Sieci Kanalizacyjnej
 • al. 1 Maja 16, 22-400 Zamość
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.
 • tel. 84 639 53 91, 84 639 50 64 lub 65 wew. 33
 • Pogotowie wodociągowe
 • tel. 994 całodobowy

Kontakt z Oczyszczalnią Ścieków - PGK Zamość

PGK Zamość

Oczyszczalnia Ścieków

 • al. 1 Maja 16, 22-400 Zamość
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.
 • tel. 84 639 50 64 lub 65
 • os@pgk.zamosc.pl

Kontakt z Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

PGK Zamość

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

 • Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 6:00-22:00.
 • tel. 84 888 00 43 lub 46; 84 611 24 16
 • rzzo@pgk.zamosc.pl
 • Punkt ważenia (waga)
 • tel. 84 641 12 44

Kontakt z Zakładem Transportu Odpadów - PGK Zamość

PGK Zamość

Zakład Transportu Odpadów

 • ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.
 • zto@pgk.zamosc.pl
 • Dyspozytor
 • tel. 84 638 12 25
 • PSZOK
  Otwarte od pon. – pt.: 9.00 – 17.00.
 • tel. 84 638 12 22

Kontakt z Cmentarzem Komunalnym - PGK Zamość

PGK Zamość

Cmentarz Komunalny

 • Chyża 147, 22-400 Zamość
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.
 • tel. 84 639 69 96
 • cmentarz@pgk.zamosc.pl