Kontakt

Kontakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

PGK Zamość

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
 • KRS Nr 0000047813
 • NIP 922 000 57 60
 • Regon 950242408
 • kapitał zakładowy 61.477.500,00 zł
 • Bank PeKaO SA I/Zamość
 • 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

Kontakt z Zakładem Wodociągów - PGK Zamość

PGK Zamość

Zakład Wodociągów

 • ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
 • tel. 84 638 12 11 lub 26
 • fax 84 638 54 58; 84 638 12 10
 • zw@pgk.zamosc.pl
 • Biuro Obsługi Klienta
 • bok@pgk.zamosc.pl
 • rozliczenia za wodę i ścieki, sprawy wodomierzowe
 • tel. 84 638 12 04 lub 14
 • Pogotowie wodociągowe
 • tel. 994 całodobowy; 84 638 12 09

Kontakt z Oczyszczalnią Ścieków - PGK Zamość

PGK Zamość

Oczyszczalnia Ścieków

 • Dział kanalizacji
 • al. 1 Maja 16, 22-400 Zamość
 • tel. 84 639 53 91, 84 639 50 64 lub 65 wew. 33

Kontakt z Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

PGK Zamość

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

 • Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów
 • tel. 84 888 00 43 lub 46; 84 611 24 16
 • rzzo@pgk.zamosc.pl
 • Punkt ważenia (waga)
 • tel. 84 641 12 44

Kontakt z Zakładem Transportu Odpadów - PGK Zamość

PGK Zamość

Zakład Transportu Odpadów

 • ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość
 • Biuro Obsługi Klienta ZOM
 • tel. 84 616 92 77 lub 78 lub 79
 • zto@pgk.zamosc.pl
 • Dyspozytor
 • tel. 84 638 12 25
 • PSZOK
 • tel. 84 638 12 22

Kontakt z Zakładem Usług Komunalnych - PGK Zamość

PGK Zamość

Zakład Usług Komunalnych

 • ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość
 • tel. 84 638 12 39
 • zuk@pgk.zamosc.pl

Kontakt z Cmentarzem Komunalnym - PGK Zamość

PGK Zamość

Cmentarz Komunalny