Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Kontakt z Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji – PGK Zamość

PGK Zamość

Zakład Wodociągów

 • ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
 • tel. 84 638 12 00
 • fax 84 638 54 58
 • zw@pgk.zamosc.pl
 • Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 • tel. 84 638 12 11
 • Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji
 • tel. 84 638 12 03;84 638 12 28
 • Biuro Obsługi Klienta, rozliczenia za wodę i ścieki, sprawy wodomierzowe
 • tel. 84 638 12 04, 84 638 12 14
 • email: bok@pgk.zamosc.pl
 • Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
 • tel. 994 całodobowy; 84 638 12 09