Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Kontakt z Oczyszczalnią Ścieków

Kontakt z Oczyszczalnią Ścieków – PGK Zamość

PGK Zamość

Oczyszczalnia Ścieków

 • Kierownik OŚ
 • tel. 84 639 50 64 lub 65 wew. 11
 • Specjalista ds. Technologii
 • tel. 84 639 50 64 lub 65 wew. 12
 • Laboratorium OŚ
 • tel. 84 639 50 64 lub 65 wew. 18