Kontakt z Oczyszczalnią Ścieków

Kontakt z Oczyszczalnią Ścieków – PGK Zamość

PGK Zamość

Oczyszczalnia Ścieków

  • Kierownik OŚ
  • tel. 84 639 50 64 lub 65 wew. 11
  • Specjalista ds. Technologii
  • tel. 84 639 50 64 lub 65 wew. 12
  • Laboratorium OŚ
  • tel. 84 639 50 64 lub 65 wew. 18