Jakość wody

Zakład Wodociągów w celu potwierdzenia przydatności wody do spożycia, prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody dostarczanej konsumentom.

Za system kontroli jakości wody odpowiedzialne jest Laboratorium Wody, stanowiące wydzieloną jednostkę w strukturze organizacyjnej Spółki. Prowadząc badania wody stosuje ono wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na systemie jakości zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zamościu oraz procedurach określonych Systemem Zarządzania Jakością w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych.

Laboratorium Wody kontroluje właściwości fizykochemiczne oraz parametry chemiczne i mikrobiologiczne wody zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W ramach monitoringu kontrolnego w wodzie oznaczanych jest 19 parametrów. Ponadto woda jest badana przez akredytowane laboratorium w ramach monitoringu przeglądowego w zakresie 26 parametrów.

Badania wykonywane są z próbek pobieranych ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, przy tłoczeniu do sieci wodociągowej oraz z punktów wodociągu znajdujących się na terenie miasta Zamość. Badania mikrobiologiczne wody oraz ocena stężenia żelaza w wodzie wykonywane są codziennie.

Mieszkańcy Zamościa zaopatrywani są w wodę ujmowaną z wód podziemnych pochodzących z pokładów kredowych. Podawana jest ona do sieci bez konieczności dezynfekcji. Poddawana jest jedynie procesowi uzdatniania w celu usunięcia nadmiernej ilości związków żelaza i manganu – pierwiastków naturalnie występujących w wodzie.

Woda dostarczana mieszkańcom Zamościa jest stabilna chemicznie i mikrobiologicznie. Związane jest to z faktem, że ujmowane wody podziemne charakteryzują się stałą temperaturą, stałym składem chemicznym i czystością mikrobiologiczną.

Charakterystyczny dla zamojskiej wody jest duży wskaźnik twardości.

Zakresy twardości wody

Rodzaj wody Twardość ogólna
CaCO3 mg/l Stopnie niemieckie (DH) (mmol/l) (mval/l)
Bardzo miękka 0 – 100 0 – 5,6 0 – 1 0 – 2
Miękka 100 – 200 5,6 -11,2 1 – 2 2 – 4
Średnio – twarda 200 – 350 11,2 – 19,6 2 – 3,5 4 – 7,0
Twarda 350 – 550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5 7,0 – 11
Bardzo twarda >550 >30,8 >5,5 >11

Twardość wody powszechnie uważana jest przez konsumentów za zjawisko negatywne, gdyż powoduje osadzanie się kamienia na urządzeniach grzewczych, powstawanie białych plam i osadów na urządzeniach kuchenno – sanitarnych oraz nieekonomiczne pranie i zmywanie naczyń.

Jednakże woda twarda, która zawiera większe ilości biopierwiastków, takich jak magnez i wapń, jest zdrowsza od miękkiej. Wapń i magnez są niezbędne w diecie a z wody są łatwiej przyswajalne niż z pożywienia. Trzeba pamiętać, że wapń jest ważnym pierwiastkiem dla utrzymania w dobrym stanie kości i zębów oraz wpływa na proces krzepnięcia krwi. Magnez natomiast odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni.

Podstawowe parametry fizykochemiczne wody z miejskiej sieci wodociągowej

wyniki badań za miesiąc październik 2018 r.
Lp. Parametr Jednostka miary Wartość dopuszczalna Wartość średnia uzyskana w październiku 2018r.
1. Amonowy jon mg/l 0,50 <0,028 - 0,143
2. Azotany mg/l 50 1,46 – 11,24
3. Azotyny mg/l 0,50 <0,002 - 0,018
4. Barwa akceptowalna akceptowalna
5. Mangan µg/l 50 <15 - 22
6. Mętność NTU 1 0,51 – 0,65
7. Odczyn pH 6,5 – 9,5 6,92 – 7,10
8. Przewodność właściwa µS/cm 2500 662 – 859
9. Twardość ogólna mg/l 60 – 500 370 – 476
10. Twardość w stopniach niemieckich °D 21 – 27
11. Zapach akceptowalny akceptowalny
12. Żelazo µg/l 200 18 – 57