Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Jakość wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu potwierdzenia przydatności wody do spożycia, prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody dostarczanej konsumentom.

Za system kontroli jakości wody odpowiedzialne jest Zespół Badań i Analiz Wody, stanowiące wydzieloną jednostkę w strukturze organizacyjnej Spółki. Prowadząc badania wody stosuje ono wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na systemie jakości zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zamościu oraz procedurach określonych Systemem Zarządzania Jakością w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych.

Zespół Badań i Analiz Wody kontroluje właściwości fizykochemiczne oraz parametry chemiczne i mikrobiologiczne wody zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2017).

W ramach monitoringu kontrolnego w wodzie oznaczanych jest 19 parametrów. Ponadto woda jest badana przez akredytowane laboratorium w ramach monitoringu przeglądowego w zakresie 26 parametrów.

Badania wykonywane są z próbek pobieranych ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, przy tłoczeniu do sieci wodociągowej oraz z punktów wodociągu znajdujących się na terenie miasta Zamość. Badania mikrobiologiczne wody oraz ocena stężenia żelaza w wodzie wykonywane są codziennie.

Mieszkańcy Zamościa zaopatrywani są w wodę ujmowaną z wód podziemnych pochodzących z pokładów kredowych. Podawana jest ona do sieci bez konieczności dezynfekcji. Poddawana jest jedynie procesowi uzdatniania w celu usunięcia nadmiernej ilości związków żelaza i manganu – pierwiastków naturalnie występujących w wodzie.

Woda dostarczana mieszkańcom Zamościa jest stabilna chemicznie i mikrobiologicznie. Związane jest to z faktem, że ujmowane wody podziemne charakteryzują się stałą temperaturą, stałym składem chemicznym i czystością mikrobiologiczną.

Charakterystyczny dla zamojskiej wody jest duży wskaźnik twardości.

Zakresy twardości wody

Rodzaj wody Twardość ogólna
CaCO3 mg/l Stopnie niemieckie (DH) (mmol/l) (mval/l)
Bardzo miękka 0 – 100 0 – 5,6 0 – 1 0 – 2
Miękka 100 – 200 5,6 -11,2 1 – 2 2 – 4
Średnio – twarda 200 – 350 11,2 – 19,6 2 – 3,5 4 – 7,0
Twarda 350 – 550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5 7,0 – 11
Bardzo twarda >550 >30,8 >5,5 >11

Twardość wody powszechnie uważana jest przez konsumentów za zjawisko negatywne, gdyż powoduje osadzanie się kamienia na urządzeniach grzewczych, powstawanie białych plam i osadów na urządzeniach kuchenno – sanitarnych oraz nieekonomiczne pranie i zmywanie naczyń.

Jednakże woda twarda, która zawiera większe ilości biopierwiastków, takich jak magnez i wapń, jest zdrowsza od miękkiej. Wapń i magnez są niezbędne w diecie a z wody są łatwiej przyswajalne niż z pożywienia. Trzeba pamiętać, że wapń jest ważnym pierwiastkiem dla utrzymania w dobrym stanie kości i zębów oraz wpływa na proces krzepnięcia krwi. Magnez natomiast odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni.

Wyniki badań wody