Informacje – Zakład Transportu Odpadów

Zakład Transportu Odpadów (ZTO) jest jednym z zakładów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu.
Dysponując nowoczesnym sprzętem, własnym zapleczem warsztatowo – mechanicznym oraz profesjonalną kadrą świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Podstawowy profil działalności ZTO obejmuje:

 • usługi odbioru odpadów komunalnych,
 • wynajem kontenerów na odpady komunalne,
 • sprzedaż worków na segregowane odpady komunalne,
 • odbiór odpadów biodegradowalnych – „zielonych” z posesji (teren miasta Zamość)
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli PSZOK

zom1

Zakład dysponuje nowoczesnym specjalistycznym taborem samochodowym:

 • samochodami do transportu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki, hakówki),
 • pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru odpadów selektywnie zbieranych (np. szkło, makulatura, pet),
 • jednostką asenizacyjną do odbioru nieczystości ciekłych,
 • pojazdami dostawczymi i technicznymi,
 • specjalistycznymi sprzątającymi jednostkami mechanicznymi o szerokim zakresie funkcjonalności.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w system monitoringu GPS.

zom1

Bieżący nadzór nad sprawnością techniczną taboru sprawują pracownicy doskonale wyposażonego, nowoczesnego warsztatu mechanicznego.

zom1

Baza magazynowo – transportowa ZTO o powierzchni ponad 1,5ha obejmuje: budynek biurowy wraz z zapleczem socjalnym, budynek garażowy na 16 stanowisk dla pojazdów samochodowych, budynek magazynowy i warsztat.
Teren zakładu jest utwardzony, wyposażony w funkcjonalny układ dróg dojazdowych i wewnętrznych, ogrodzony oraz wyposażony w całodobowy monitoring.

zom1

Na terenie ZTO funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK I), który przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne od mieszkańców miasta Zamość, gminy Zamość i gminy Łabunie.
więcej informacji o PSZOK

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu Zakład Transportu Odpadów zaprasza do współpracy i kontaktu podmioty zainteresowane:
– odbiorem
– pozyskaniem
– zagospodarowaniem
– recyklingiem
– odzyskiem
poszczególnych zbieranych frakcji odpadów komunalnych.