Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Informacje – Zakład Transportu Odpadów

Zakład Transportu Odpadów (ZTO) jest jednym z zakładów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu.
Dysponując nowoczesnym sprzętem, własnym zapleczem warsztatowo – mechanicznym oraz profesjonalną kadrą świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Podstawowy profil działalności ZTO obejmuje:

 • usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych „gospodarstwa domowe” w ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych „firmy” umowne,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli PSZOK

zom1

Zakład dysponuje nowoczesnym specjalistycznym taborem samochodowym:

 • samochodami do transportu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki, hakówki),
 • pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru odpadów selektywnie zbieranych (np. szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i metal, odpady biodegradowalne),
 • jednostką asenizacyjną do odbioru nieczystości ciekłych.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w system monitoringu GPS.

zom1

Bieżący nadzór nad sprawnością techniczną taboru sprawują pracownicy doskonale wyposażonego, nowoczesnego warsztatu mechanicznego.

zom1

Baza magazynowo – transportowa ZTO o powierzchni ponad 1,5ha obejmuje: budynek biurowy wraz z zapleczem socjalnym, budynek garażowy na 16 stanowisk dla pojazdów samochodowych, budynek magazynowy i warsztat.
Teren zakładu jest utwardzony, wyposażony w funkcjonalny układ dróg dojazdowych i wewnętrznych, ogrodzony oraz wyposażony w całodobowy monitoring.

zom1

Na terenie ZTO funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK I), który przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne od mieszkańców miasta Zamość, gminy Zamość i gminy Łabunie, gminy Adamów oraz gminy Komarów-Osada
więcej informacji o PSZOK

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu Zakład Transportu Odpadów zaprasza do współpracy i kontaktu podmioty zainteresowane:
– odbiorem
– pozyskaniem
– zagospodarowaniem
– recyklingiem
– odzyskiem
poszczególnych zbieranych frakcji odpadów komunalnych.