Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Informacje – Oczyszczalnia Ścieków

Nowoczesna, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1995 roku. Jest to obiekt mogący przyjąć do 28 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę, wyposażony w dwa ciągi technologiczne. Zalety tej oczyszczalni zostały potwierdzone w 1997 roku wyróżnieniem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Obsługę w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oczyszczalni wykonuje zakład branżowy „Oczyszczalnia Ścieków”.

W oczyszczalni podczas mechanicznych i biologicznych procesów oczyszczania unieszkodliwiane są tłuszcze, usuwane osady, następuje redukcja związków węgla, azotu i fosforu. Po zakończeniu procesu oczyszczania, sklarowane ścieki odprowadzane są do rzeki Łabuńka. Jakość tych ścieków przewyższa normy określone w pozwoleniu wodno-prawnym.

Oczyszczalnia dysponuje własnym laboratorium, co pozwala na bieżącą kontrolę procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Niestety zamojska oczyszczalnia nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości.
Aktualnie, średniodobowo, przy wykorzystaniu jednego ciągu technologicznego oczyszcza ponad 13,5 tysiąca metrów sześciennych ścieków.

Zakres świadczonych usług

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • zagospodarowanie osadu.