iBOK

iBOK- Internetowe Biuro Obsługi Klienta

W celu zapewnienia sprawniejszej obsługi Klientów posiadających podpisane umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, z dniem 2 stycznia 2015 roku zostaje uruchomione Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK) dostępne pod adresem https://ibok.pgk.zamosc.pl

Co to jest iBOK ?

iBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców usług za pośrednictwem Internetu

Jakie korzyści daje iBOK?

  • pełen dostęp do wystawionych faktur,
  • wgląd w historię odczytów wodomierzy,
  • przeprowadzenie analiz zużytej wody,
  • umożliwia podanie stanu wodomierza,
  • podgląd aktualnego stanu swoich rozliczeń wraz z możliwością rozliczeń wcześniejszych,
  • kontrolę statusu urządzeń pomiarowych,
  • wysyłanie korespondencji np. zgłoszenie awarii.

Jak uzyskać dostęp do iBOK ?

Jeżeli posiadasz aktualną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy wypełnić wniosek rejestracyjny. Druk „Wniosku” można pobrać z łącza w stopce niniejszego artykułu lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kruczej 10 w Zamościu (Druk będzie także dostarczony na adres klienta wraz fakturą za wodę w ustalonym w umowie terminie rozliczeniowym. ).

Rejestracji można dokonać także w formie elektronicznej bezpośrednio na stronie https://ibok.pgk.zamosc.pl/Rejestracja/

Na podany we Wniosku adres e-mail prześlemy login oraz hasło dostępu do indywidualnego konta iBOK.
Wraz z pierwszym logowaniem konto zostaje aktywowane. Od tego momentu możesz w pełni korzystać z wszystkich usług jakie oferuje iBOK.

Wniosek
Regulamin

Faktury elektroniczne

wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom od dnia 2 stycznia 2015 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. proponuje bezpłatne przejście na e-fakturę.

Co to jest e-faktura?

e-faktura to elektroniczny dokument sprzedaży zastępujący tradycyjną fakturę papierową, zawierający dokładnie te same dane co faktura papierowa, przesyłany jest w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Klienta .

Dlaczego warto wybrać e- fakturę?

  • faktury elektroniczne wysyłamy w dniu wystawienia,
  • dostęp do wystawionych faktur jest wszędzie tam gdzie jest dostęp do internetu,
  • brak gromadzenia papierowych dokumentów, dbanie o środowisko naturalne.

Jak przejść na e-fakturę?

Aby Klient mógł otrzymywać e-fakturę na wskazany adres e- mail, wystarczy wypełnić i dostarczyć do siedziby PGK Spółka z o.o. w Zamościu ul. Krucza 10 „Oświadczenie” dotyczące akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Druk „Oświadczenia” dostępny jest na naszej stronie www.pgk.zamosc.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kruczej 10 w Zamościu (Druk będzie także dostarczony na adres klienta wraz fakturą za wodę w ustalonym w umowie terminie rozliczeniowym.

Oświadczenie
Regulamin