Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Harmonogram odbioru odpadów – Miasto Zamość


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH), BIOODPADÓW, POPIOŁU ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W WORKACH (TWORZYW SZTUCZNYCH I METALU, PAPIERU I TEKTURY ORAZ SZKŁA) W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ – MIASTO ZAMOŚĆ 2023r.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH), BIOODPADÓW, POPIOŁU ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W WORKACH (TWORZYW SZTUCZNYCH I METALU, PAPIERU I TEKTURY ORAZ SZKŁA) W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ – MIASTO ZAMOŚĆ 2024r.