Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Skierbieszów


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) ORAZ POPIOŁU Z PALENISK DOMOWYCH Z TERENU GMINY SKIERBIESZÓW NA ROK 2023
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) ORAZ POPIOŁU Z PALENISK DOMOWYCH Z TERENU GMINY SKIERBIESZÓW NA ROK 2024