Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Łabunie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) ORAZ POPIOŁU Z PALENISK DOMOWYCH W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM – TERENU GMINA ŁABUNIE NA ROK 2018
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) ORAZ POPIOŁU Z PALENISK DOMOWYCH W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM – TERENU GMINA ŁABUNIE NA ROK 2019