Wymiana sieci wodociągowej metodą bezwykopową ul. Pereca, Zamość