Wymiana niesprawnej zasuwy w ulicy Sadowej, Zamość