Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Projekt nr POIS.02.02.00-00-0039/17

„Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”

Projekt nr POIS.02.02.00-00-0039/17 - PGK Zamość
 
Projekt nr POIS.02.02.00-00-0039/17 - PGK Zamość

W dniu 8 listopada 2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0039/17-00 na realizację projektu „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.Jest to już trzeci projekt, na który PGK Sp. o.o. w Zamościu pozyskało środki z Funduszy Europejskich na rozbudowę i modernizację Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 1. rozbudowa istniejącej linii do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych,
 2. budowa hali na odpady zbierane selektywnie,
 3. budowa zbiornika na odcieki z infrastrukturą towarzyszącą,
 4. doposażenie kompostowni w urządzenia separujące odpady: sito mobilne do przesiewania stabilizatu wraz z separatorem metali żelaznych, separator powietrzny mobilny do wydzielania frakcji lekkich i ciężkich, separator wiroprądowy do wydzielania metali nieżelaznych,
 5. modernizacja PSZOK.

Poza kosztami robót budowlanych i dostaw w Projekcie zostały również ujęte koszty nadzoru nad robotami, zarządzanie Projektem oraz promocja Projektu.

Całkowity koszt Projektu to 20.042.644,01 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 11.133.712,62 zł.

Obecnie na linii sortowniczej odzysk surowca odbywa się wyłącznie w sposób ręczny, jedynie metale żelazne pozyskiwane są za pomocą separatora magnetycznego. Eksploatowana linia spełnia obowiązujące na dzień dzisiejszy wymagania, lecz w związku z planowanym ich znacznym wzrostem w kolejnych latach, konieczne jest dostosowanie instalacji do możliwości uzyskania wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozbudowa istniejącej instalacji sortowania zmieszanych odpadów komunalnych polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu technologicznego sortowni oraz doposażeniu w urządzenia, które w automatyczny sposób rozdzielą odpady zmieszane na poszczególne frakcje.

W ramach PSZOK zostanie uruchomiony tzw. kącik rzeczy używanych, które kwalifikują się do dalszego użytkowania oraz punkt napraw. Odpady zakwalifikowane do naprawy będą naprawiane i przekazywane dla potrzebujących.

Całość przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Odpady - co się z nimi dzieje?

Odpady – co się z nimi dzieje?

10-Lipiec-2020

Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z tonami odpadów, gdy z kontenerów odjadą na wysypisko w Dębowcu? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, który pokazuje pracę naszych pracowników w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu…

czytaj więcej
Zamojska kranówka

Zamojska kranówka

08-Lipiec-2020

Twarda woda – zdrowia doda!

Tak może brzmieć polskie przysłowie o zamojskiej kranówce i będzie jak najbardziej prawdziwe. Twarda woda jest bogata w cenne minerały, m. in. w wapń i magnez – niezbędne dla zdrowia i prawidłowego rozwoju. Wspomagają one prawidłową pracę serca i układu nerwowego…

czytaj więcej
Deszczówka - warto ją zbierać!

Deszczówka – warto ją zbierać!

06-Lipiec-2020

Szacuje się, że w ciągu jednego dnia, jedna osoba może zużyć około 150 litrów wody. Przy czteroosobowej rodzinie wykorzystanie może sięgać 500 litrów…

czytaj więcej