Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Faktury elektroniczne

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom od dnia 2 stycznia 2015 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. proponuje bezpłatne przejście na e-fakturę.

Co to jest e-faktura?

e-faktura to elektroniczny dokument sprzedaży zastępujący tradycyjną fakturę papierową, zawierający dokładnie te same dane co faktura papierowa, przesyłany jest w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Klienta .

Dlaczego warto wybrać e- fakturę?

 • faktury elektroniczne wysyłamy w dniu wystawienia,
 • dostęp do wystawionych faktur jest wszędzie tam gdzie jest dostęp do internetu,
 • brak gromadzenia papierowych dokumentów, dbanie o środowisko naturalne.

Jak przejść na e-fakturę?

Aby Klient mógł otrzymywać e-fakturę na wskazany adres e- mail, wystarczy wypełnić i dostarczyć do siedziby PGK Spółka z o.o. w Zamościu ul. Krucza 10 „Oświadczenie” dotyczące akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Druk „Oświadczenia” dostępny jest na naszej stronie www.pgk.zamosc.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kruczej 10 w Zamościu (Druk będzie także dostarczony na adres klienta wraz fakturą za wodę w ustalonym w umowie terminie rozliczeniowym.

Oświadczenie
Regulamin