Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cenniki usług

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (od 01.03.2023r-28.02.2026r)

Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość

oczyszczalnia
ścieków

 • Cennik

  opłat za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej obowiązuje od dnia 01.02.2024

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

rzzo
w dębowcu

Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość

cmentarz
komunalny

 • Cennik opłat

  za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 01.03.2023r