Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cenniki usług

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (05.10.2019 - 04.10.2022)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (23.05.2018 - 04.10.2019)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2017 - 31.03.2018)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2016 - 31.03.2017)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 - 31.03.2016)

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

rzzo
w dębowcu

Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość

cmentarz
komunalny

 • Cennik opłat

  za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 01.02.2020r