Cenniki usług

Zakład Wodociągów - PGK Zamość

zakład wodociągów

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (23.05.2018 - 22.05.2021)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2017 - 31.03.2018)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2016 - 31.03.2017)

 • Taryfa

  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 - 31.03.2016)

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

rzzo
w dębowcu

Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość

zakład
transportu odpadów

Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość

cmentarz
komunalny

 • Cennik opłat

  za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 14.08.2017