Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 roku.

Lp Nazwa opłaty Cena netto (PLN za 1 m3)
1 Opłata za ścieki zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych 12,50
2 Opłata za ścieki gromadzone w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków 57,41

*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W dniu wejścia w życie Uchwały Prezesa Zarządu stawka podatku VAT wynosi 8%.

Pobierz cennik