Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik za odbiór nieczystości ciekłych obowiązujący od dnia 13-05-2024

Cennik za odbiór nieczystości ciekłych

1. Stawka opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi:

a) pojemność do 4m3 – ryczałt 120,37zł/szt netto, 130,00zł/szt brutto

b) pojemność powyżej 4m3 – stanowi sumę ryczałtu, o którym mowa w lit. a oraz opłatę za każdy kolejny 1m3 z terenu.

Cena netto Cena brutto
miasto Zamość (za 1m3) 23,15 zł/m3 25,00 zł/m3
gmina Zamość (za 1m3) 23,15 zł/m3 25,00 zł/m3
gmina Łabunie (za 1m3) 29,40 zł/m3 31,75 zł/m3

2. Stawka opłaty za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wynosi.

a) pojemność do 4,0 m3 – ryczałt, który wynosi z terenu:

Cena netto Cena brutto
miasto Zamość i Gmina Zamość 248,15zł /szt 268,00zł /szt
gmina Łabunie 300,00zł /szt 324,00zł /szt

b) pojemność powyżej 4,0 m3 – stanowi sumę ryczałtu, o którym mowa w lit. a oraz opłatę za każdy kolejny 1m3 z terenu:

 
Cena netto Cena brutto
miasto Zamość (za 1m3) 62,04 zł/m3 67,00 zł/m3
gmina Zamość (za 1m3) 62,04 zł/m3 67,00 zł/m3
gmina Łabunie (za 1m3) 75,00 zł/m3 81,00 zł/m3
Płatność za odbiór nieczystości ciekłych odbywa się u kierowcy PGK Sp. z o. o. w Zamościu przy realizacji usługi.