Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik usługi mycia i dezynfekcji pojemników plastikowych na odpady komunalne

Mycie i dezynfekcja pojemników plastikowych na odpady komunalne

1. Stawka opłaty za mycie i dezynfekcję pojemników plastikowych na odpady komunalne wynosi:

 

Cena netto Cena brutto
pojemnik 120 litrów 25,00 zł/szt 30,75 zł/szt
pojemnik 240 litrów 30,00 zł/szt 36,90 zł/szt
pojemnik 1100 litrów 90,00 zł/szt 110,70 zł/szt

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2023