Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług ZTO

Indywidualne zlecenia na usługi przyjmuje Biuro Obsługi Klienta Zakładu Transportu Odpadów
ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu,
tel. 84 616 92 77, -78, -79,
zto@pgk.zamosc.pl

Terminy realizacji usług do uzgodnienia, nie dłużej niż 2-3 dni robocze oczekiwania.

Druku do pobrania:
Zlecenie usługi odbioru nieczystości ciekłych
Zlecenie wynajęcia kontenera

Zakres świadczonych usług

 • wynajem kontenerów na odpady komunalne,
 • sprzedaż worków na segregowane odpady komunalne,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,