Cennik usług ZTO

Indywidualne zlecenia na usługi przyjmuje Biuro Obsługi Klienta Zakładu Transportu Odpadów
ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu,
tel. 84 616 92 77, -78, -79,
zto@pgk.zamosc.pl

Terminy realizacji usług do uzgodnienia, nie dłużej niż 2-3 dni robocze oczekiwania.

Druku do pobrania:
Zlecenie usługi odbioru nieczystości ciekłych
Zlecenie wynajęcia kontenera

Zakres świadczonych usług

  • wynajem kontenerów na odpady komunalne,
  • odbiór odpadów „zielonych” – biodegradowalnych z posesji (teren miasta Zamość),
  • sprzedaż worków na segregowane odpady komunalne,
  • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,