Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujący od 1 sierpnia 2023 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena brutto VAT 8% (PLN) Cena brutto VAT 23% (PLN)
1 Demontaż i montaż wodomierza na zlecenie Klienta szt. 120,00 129,60 147,60
2 Oplombowanie dodatkowego wodomierza po sprawdzeniu zgodności układu pomiarowego (cena zawiera dojazd, spisanie protokołu, plombowanie) szt. 95,00 102,60 116,85
3 Montaż i wymiana wodomierza mierzącego: – wodę bezpowrotnie zużytą – wodę na własnym ujęciu (cena zawiera dojazd, zakup wodomierza  Ø 15 lub Ø 20) szt. Ø 15 150,00 162,00 184,50
szt. Ø 20 154,63 167,00 190,19
4 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Klienta szt. 120,00 +koszt zakupu wodomierza 129,60 +koszt zakupu wodomierza 147,60 +koszt zakupu wodomierza
5 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego (wstrzymanie lub wznowienie dostawy wody) szt. 70,00 75,60 86,10
6 Cena nawiertu na sieci wodociągowej o średnicy do 90 mm (bez materiału) szt. 450,00 486,00 553,50
7 Cena nawiertu na sieci wodociągowej o średnicy od 100 mm do 400 mm (bez materiału) szt. 1.050,00 1.134,00 1.291,50
8 Cena zgrzewu doczołowego o średnicy od 63 mm do 110 mm (1 zgrzew) szt. 45,00 48,60 55,35
9 Cena zgrzewu doczołowego od średnicy 125 do 225 mm (1 zgrzew) szt. 65,00 70,20 79,95
10 Cena zgrzewu elektrooporowego o średnicy od 25 mm do 63 mm szt. 35,00 37,80 43,05
11 Cena zgrzewu elektrooporowego o średnicy od 75 mm do 225 mm szt. 75,00 81,00 92,25
12 Cena wyłączenia z ruchu odcinka sieci wodociągowej o średnicy do 160 mm, w celu wykonania włączenia do sieci wodociągowej szt. 400,00 432,00 492,00
13 Cena wyłączenia z ruchu odcinka sieci wodociągowej o średnicy powyżej 160 mm, w celu wykonania włączenia do rurociągu szt. 750,00 810,00 922,50
14 Pobór wody z hydrantu (opłata jednorazowa w okresie do 3 miesięcy) szt. 100,00 + ilość pobranej wody 108,00 + ilość pobranej wody x
15 Samowolny pobór wody z hydrantu szt. 500,00 + ilość pobranej wody 540,00 + ilość pobranej wody 615,00 + ilość pobranej wody
16 Dowóz wody beczkowozem na posesję Klienta godz. 200,00 +ilość pobranej wody** 216,00 +ilość pobranej wody** 246,00 +ilość pobranej wody**
17 Usługa dezynfekcji instalacji wewnętrznej u Klienta (cena ze środkiem dezynfekującym „podchloryn sodu”) godz. 250,00 x 307,50
18 Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej godz. 250,00 270,00 307,50
19 Interwencja brygady Pogotowia Wodociągowej za 1godz. pracy – w przypadku nieuzasadnionego wezwania godz. 160,00 172,80 196,80
*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczona przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu t.j. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23% **Czas dowozu wody beczkowozem obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością wykonania zlecenia (wciągnięcie beczkowozu, przejazd do hydrantu, zatankowanie beczki, czas dojazdu do klienta, spuszczenie wody lub ustawienie beczkowozu u klienta, czas powrotu do bazy, ustawienie samochodu na placu postojowym); Do ceny brutto dolicza się koszt zużytej wody (ustalony wg obowiązującej w Zamościu łącznej ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a w przypadku nieodprowadzenia przez odbiorcę ścieków do kanalizacji- tylko w oparciu o cenę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę).