Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujący od 1 marca 2022 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena brutto VAT 8% (PLN) Cena brutto VAT 23% (PLN)
1 Demontaż i montaż wodomierza na zlecenie Klienta szt. 120,00 129,60 147,60
2 Oplombowanie dodatkowego wodomierza po sprawdzeniu zgodności układu pomiarowego
(cena zawiera dojazd, spisanie protokołu, plombowanie)
szt. 80,00 86,40 98,40
3 Montaż i wymiana wodomierza mierzącego:
– wodę bezpowrotnie zużytą 

– wodę na własnym ujęciu (cena zawiera dojazd, zakup wodomierza  Ø 15 lub Ø 20)
szt. Ø 15 140,00 151,20 172,20
szt. Ø 20 145,00 156,60 178,35
4 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Klienta szt. 110,00
+koszt zakupu wodomierza
118,80
+koszt zakupu wodomierza
135,30
+koszt zakupu wodomierza
5 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego
(wstrzymanie lub wznowienie dostawy wody)
szt. 70,00 75,60 86,10
6 Cena nawiertu na sieci wodociągowej o średnicy do 90 mm
(bez materiału)
szt. 450,00 486,00 553,50
7 Cena nawiertu na sieci wodociągowej o średnicy od 100 mm do 400 mm
(bez materiału)
szt. 1.050,00 1.134,00 1.291,50
8 Cena zgrzewu doczołowego o średnicy od 63 mm do 110 mm
(1 zgrzew)
szt. 45,00 48,60 55,35
9 Cena zgrzewu doczołowego od średnicy 125 do 225 mm
(1 zgrzew)
szt. 65,00 70,20 79,95
10 Cena zgrzewu elektrooporowego o średnicy od 25 mm do 63 mm szt. 35,00 37,80 43,05
11 Cena zgrzewu elektrooporowego o średnicy od 75 mm do 225 mm szt. 75,00 81,00 92,25
12 Cena wyłączenia z ruchu odcinka sieci wodociągowej o średnicy do 160 mm, w celu wykonania włączenia do sieci wodociągowej szt. 400,00 432,00 492,00
13 Cena wyłączenia z ruchu odcinka sieci wodociągowej o średnicy powyżej 160 mm, w celu wykonania włączenia do rurociągu szt. 750,00 810,00 922,50
14 Pobór wody z hydrantu (opłata jednorazowa w okresie do 3 miesięcy) szt. 100,00
+ ilość pobranej wody
108,00
+ ilość pobranej wody
x
15 Samowolny pobór wody z hydrantu szt. 500,00
+ ilość pobranej wody
540,00
+ ilość pobranej wody
615,00
+ ilość pobranej wody
16 Dowóz wody beczkowozem na posesję Klienta godz. 150,00
+ilość pobranej wody**
162,00
+ilość pobranej wody**
184,50
+ilość pobranej wody**
17 Usługa dezynfekcji instalacji wewnętrznej u Klienta
(cena ze środkiem dezynfekującym „podchloryn sodu”)
godz. 150,00 x 184,50
18 Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej godz. 200,00 216,00 246,00
19 Interwencja brygady Pogotowia Wodociągowej za 1godz. pracy – w przypadku nieuzasadnionego wezwania godz. 150,00 162,00 184,50

*Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczona przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu t.j. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dla usług, których wykonanie przyczyni się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%

**Czas dowozu wody beczkowozem obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością wykonania zlecenia (wciągnięcie beczkowozu, przejazd do hydrantu, zatankowanie beczki, czas dojazdu do klienta, spuszczenie wody lub ustawienie beczkowozu u klienta, czas powrotu do bazy, ustawienie samochodu na placu postojowym); Do ceny brutto dolicza się koszt zużytej wody (ustalony wg obowiązującej w Zamościu łącznej ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a w przypadku nieodprowadzenia przez odbiorcę ścieków do kanalizacji- tylko w oparciu o cenę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę).