Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN)
1 Montaż i demontaż wodomierza na życzenie Klienta szt. 75,00
2 Ponowne oplombowanie wodomierza po sprawdzeniu zgodności układu pomiarowego, po wykonanych pracach na przyłączu (cena zawiera dojazd, spisanie protokołu, plombowanie) szt. 50,00
3 Wymiana wodomierza Klienta (na własnym ujęciu wody) odliczającego ścieki, naliczającego wodę bezpowrotnie zużytą  i inne (cena zawiera dojazd, wymianę wodomierza  Ø 15 lub Ø 20 na posesji Klienta ) szt. Ø 15 79,20
szt. Ø 20 85,50
4 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego (wstrzymanie lub wznowienie dostawy wody) szt. 70,00
5 Cena nawiertu o średnicy do 63 mm (bez materiału) szt. 150,00
6 Cena nawiertu o średnicy od 75 mm do 250 mm (bez materiału) szt. 350,00
7 Dowóz wody beczkowozem (o pojemności 3 000 litrów) na posesję Klienta godz. 150,00  + ilość pobranej wody**
8 Cena zgrzewu doczołowego od śr 63 mm do 110 mm (1 zgrzew) szt. 35,00
9 Cena zgrzewu doczołowego od śr 125 do 225 mm
(1 zgrzew)
szt. 55,00
10 Cena zgrzewu elektrooporowego od śr 25 mm
do 63 mm
szt. 25,00
11 Cena zgrzewu elektrooporowego od śr 75 mm
do 225 mm
szt. 55,00
12 Pobór wody z hydrantu (opłata jednorazowa w okresie do 3 miesięcy) szt. 90,00+ ilość pobranej wody
13 Samowolny pobór wody z hydrantu szt. 300,00 + ilość pobranej wody
14 Budowa przyłącza wodociągowego na zlecenie Klienta, o średnicy do 63 mm cena za 1mb
(bez materiału)
szt. 15,00
15 Budowa przyłącza wodociągowego na zlecenie Klienta, o średnicy do 110 mm cena za 1mb
(bez materiału)
szt. 25,00
16 Usuwanie awarii za wodomierzem na przyłączu
o średnicy  do 63 mm na zlecenie Klienta
(bez materiału)
godz. 90,00
17 Usuwanie awarii za wodomierzem na przyłączu
o średnicy do 160 mm na zlecenie Klienta
(bez materiału)
godz. 160,00
18 Odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej w studni rewizyjnej szt. 258,00
19 Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – usługa zadymienia szt. 200,00

*Stawki podatku VAT dla powyższych usług uzależnione są od miejsca, w którym dana usługa będzie świadczona. W lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku VAT wynosi 8%.
Przy przekroczeniu limitów powierzchni użytkowej powyżej 300m2 w przypadku budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i 150m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz w przypadku innych lokali stosuje się stawkę VAT w wysokości 23%.

**Czas dowozu wody beczkowozem obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością wykonania zlecenia (wciągnięcie beczkowozu, przejazd do hydrantu, zatankowanie beczki, czas dojazdu do klienta, spuszczenie wody lub ustawienie beczkowozu u klienta, czas powrotu do bazy, ustawienie samochodu na placu postojowym); Do ceny brutto dolicza się koszt zużytej wody (ustalony wg obowiązującej
w Zamościu łącznej ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
a w przypadku nieodprowadzenia przez odbiorcę ścieków do kanalizacji- tylko w oparciu o cenę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę).