Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Cennik za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, zdrowia oraz z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość obowiązujące od 1 lipca 2013 roku

Cena netto za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny

Lp. Sposób gromadzenia odpadów Cena netto w zł za szt.
Pojemnik zamawiającego Pojemnik PGK Spółka z o.o.
1 pojemnik: 110 l;120 l 10,60 11,18
2 240 l 16,54 17,32
3 1.100 l 63,99 69,93
4 7.000 l 335,89 348,13
5 10.000 l 440,71 455,85

Cena za usługę odbioru i zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w workach dostarczonych przez PGK Spółka z o.o. wynosi 3,70 zł netto za sztukę.

Cena netto za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny

Lp. Sposób gromadzenia odpadów Cena netto w zł za szt.
Pojemnik zamawiającego Pojemnik PGK Spółka z o.o.
1 pojemnik: 110 l;120 l 17,87 18,45
2 240 l 27,80 28,58
3 1.100 l 109,44 115,38
4 7.000 l 562,17 574,41
5 10.000 l 737,00 752,15