Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych

Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych obowiązujący od 1 marca 2022 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena brutto VAT 8% (PLN)** Cena brutto VAT 23% (PLN)
1 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem
KAISER ECO 3.0
godz. 450,00* 486,00 553,50
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,54 4,90 5,58
2 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem
VOLKSWAGEN CRAFTER 35
godz. 201,85 218,00 248,28
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,54 4,90 5,58

*Cena dotyczy usługi czyszczenia kanałów o średnicy do Ø 300. Usługa czyszczenia kanałów o średnicy powyżej Ø 300 jest wyceniana indywidualnie.

**Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczona przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu, t.j. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dla usługi, których wykonanie przyczyny się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%.

Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia mechanicznego sieci kanalizacyjnych:

 • cenę usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,0%;
 • czas wykonania usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
 • dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem.