Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych obowiązujący do dnia 31.07.2023

Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych obowiązujący do dnia 31 lipca 2023 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena brutto VAT 8% (PLN)** Cena brutto VAT 23% (PLN)
1 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem KAISER ECO 3.0 godz. 624,15* 674,08 767,70
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,54 4,90 5,58
2 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem VOLKSWAGEN CRAFTER 35 godz. 201,85 218,00 248,28
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,54 4,90 5,58
3 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem KAISER CITY godz. 400,86 432,93 493,06
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,54 4,90 5,58
*Cena dotyczy usługi czyszczenia kanałów o średnicy do Ø 300. Usługa czyszczenia kanałów o średnicy powyżej Ø 300 jest wyceniana indywidualnie. **Stawka 8% stosowana jest dla usług nierozerwalnie związanych z usługą główną świadczona przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu, t.j. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dla usługi, których wykonanie przyczyny się do świadczenia usługi głównej w niedalekiej przyszłości. Dla pozostałych usług stosowana jest stawka 23%. Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia mechanicznego sieci kanalizacyjnych:
 • cenę usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,0%;
 • czas wykonania usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
 • dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem.